Aktualności

2010 - 10 - 11

Właśnie wystartowała nasza nowa strona internetowa.

 

C. O.

C.O.

C.O. – centralne ogrzewanie jest jedną z podstawo metod ogrzewania budynków. Jego centralność polega na tym, że ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu a następnie rozprowadzane po budynku za pomocą specjalnej instalacji do odbiorników ciepła w pomieszczeniach.
W dzisiejszych instalacjach nośnikiem ciepła jest najczęściej woda. Czasem stosowane są niezamarzające płyny w rodzaju borygo – to w instalacjach, które są używane nie przez pełny okres grzewczy.

Centralne ogrzewanie składa się z trzech podstawowych elementów: kotła, pompy cyrkulacyjnej i grzejników.

Nowoczesnym sposobem centralnego ogrzewania jest ogrzewanie podłogowe. Ponieważ wymaga stosowania wody grzewczej o stosunkowo niskiej temperaturze, dobrze współpracuje z tzw. kotłami kondensacyjnymi. Kotły kondensacyjne odzyskują energię pary wodnej zawartej w spalinach skraplając ją. I według katalogów mają sprawność przekraczającą 100%. Dlaczego? Bo stuprocentowa sprawność liczona jest do ilości energii, która nie uwzględnia skroplenia pary wodnej.

Copyright © 2018 ŚwiatWody